Effectief besluiten nemen

Maandag 21 augustus gaf Baudy Wiechers een workshop over de CONSENT-methode waarmee je effectieve besluiten kunt nemen. Niet op basis van consensus, waarbij je het allemaal met elkaar eens moet zijn, maar op basis van consent waarbij een besluit genomen is wanneer iedereen aangeeft er mee akkoord te gaan en geen zwaarwegende bezwaren heeft.

Daaraan vooraf gaat een stapsgewijs proces waarbij iedereen om beurten een bijdrage levert in de vorm van een mening, het stellen van vragen en het doen van voorstellen.
De theorie was kort en daarna konden de deelnemers het in de praktijk toepassen in de casus van een tijdelijk woonproject in tenten. Gezamenlijk werd besloten over de verdeling in slaaptenten, de manier waarop met muizen zou worden omgegaan en over het organiseren van een feestje met muziek.

Voor de deelnemers een inspirerende avond en voor een aantal ook direct praktisch toepasbaar in het eigen werk.


Geplaatst

in

door

Tags: